ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ (ΖΩΙΚΑ)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ
25/02/2015

ΓΕΝΙΚΑ

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της ζωικής παραγωγής τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και στην Ήπειρο.

Σε επίπεδο χώρας συμμετέχει κατά 44% στην ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής και κατά 14% στην ακαθάριστη αξία της συνολικής παραγωγής, ενώ στην Ήπειρο η συμμετοχή της αιγοπροβατοτροφίας ανέρχεται στο 62% της ακαθάριστης αξίας της ζωικής Παραγωγής και στο 36% του συνόλου της γεωργικής παραγωγής.

Παρά τις δυσμενείς πολλές φορές διαφοροποιήσεις των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος και κρέατος, ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας είναι έντονα παραδοσιακός και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει οξύ μακροχρόνιο οικονομικό πρόβλημα, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με άλλους παραγωγικούς κλάδους του αγροτικού τομέα και προσφέρει στην αγορά προϊόντα παραδοσιακά, απαραίτητα στη διατροφή του ανθρώπου.

Τα κτηνοτροφικά προϊόντα της Ηπείρου έχουν πολύ καλή φήμη και δεν είναι τυχαίο που μεγάλες βιομηχανίες (γάλακτος κυρίως) επενδύουν χρήματα και ιδρύουν εργοστάσια στην περιοχή (ΦΑΓΕ, ΗΠΕΙΡΟΣ).

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ήπειρο εκτρέφονται 941.270 πρόβατα και 325.100 αίγες (στοιχ. 1998)

Από τα εκτρεφόμενα πρόβατα, 25% διατηρείται στην πεδινή ζώνη και το υπόλοιπο 75% στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη. Από τις εκτρεφόμενες αίγες το 12% διατηρείται στην πεδινή ζώνη και το υπόλοιπο 88% στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη. Το 12% των προβάτων και το 16% των αιγών εκτρέφονται οικόσιτα. Ένα ποσοστό 10% περίπου για τα πρόβατα και 12% για τις αίγες μετακινείται εποχιακά.

  1971 1981 1991 1994 1995 1996 1997 1998
ΠΡΟΒΑΤΑ 750.900 1.023.550 957.700 946.030 919.760 927.510 940.660 941.270
Οικόσιτα 74.450 154.500 114.590         109.780
Ποιμνιακά 676.450 869.050 843.110         886.490
ΑΙΓΕΣ 290.810 344.110 368.950 350.700 337.250 312.165 324.240 325.100
Οικόσιτες 66.260 69.810 67.920         53.200
Ποιμνιακές 222.620 274.300 301.030         271.900

Στοιχεία: Ε.Σ.Υ.Ε.  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Το μέσο μέγεθος των προβατοτροφικών και των αιγοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι 51 πρόβατα και 20 αίγες αντίστοιχα. Σε επίπεδο χώρας τα μεγέθη αυτά είναι 70 πρόβατα και 28 αίγες αντίστοιχα.

Από τη σύγκριση των μεγεθών των προβατοτροφικών και των αιγοτροφικών της περιοχής με τα μεγέθη των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο χώρας, είναι σαφές ότι τα μεγέθη είναι μικρότερα από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ένδειξη αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εκτός από τις μεγάλου μεγέθους αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η υπόλοιπη αιγοπροβατοτροφία αποτελεί συμπληρωματική οικογενειακή δραστηριότητα.

ΝΟΜΕΥΤΙΚΟΙ  ΠΟΡΟΙ

Οι βοσκότοποι διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τον τύπο της λιβαδικής βλάστησης. Στα ποολίβαδα και στα θαμνολίβαδα. Στις δύο αυτές κατηγορίες προστίθεται και αυτή των δασοσκεπών ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων δηλ. τα δασολίβαδα τα οποία σε ορισμένες περιοχές δίνουν αρκετά μεγάλη χορτομάζα.

Επίσης οι βοσκότοποι ανάλογα με την εποχή που μπορούν να βοσκηθούν, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) Θερινοί, β) Ανοιξιάτικοι και Φθινοπωρινοί και γ) Ολοετούς βλάστησης. Για την ποιοτική αξιολόγηση των βοσκοτόπων όλων των κατηγοριών και την εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας αυτών, απαιτείται επιτόπια κατά περιοχές μελέτη. Ωστόσο από την εμπειρία μας, μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή βοσκήσιμης ύλης είναι αρκετά καλή αρκεί να γίνει ορθολογιστική αξιοποίηση του βοσκότοπου, ανάλογα φυσικά με την κατηγορία του ζώου (χορτοφάγα – κλαδοφάγα).

Οι συνθήκες βόσκησης ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές είναι πρωτόγονες. Σε πολλές περιοχές τα ζώα δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε νερό και διανύουν σημαντικές αποστάσεις για υδροληψία.

Παρά τη μη ορθολογιστική χρησιμοποίηση των βοσκοτόπων, η συμβολή τους στο γεωργικό εισόδημα είναι αρκετά υψηλή και εξαρτάται από τη βοσκοφόρτιση και τη διάρκεια βόσκησης. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το ποσοστό κάλυψης των αναγκών των ζώων από τη βοσκή και από τις συγκομιζόμενες τροφές, ιδιοπαραγόμενες και μη, αν δεν μελετηθούν επισταμένως τα εκτροφικά συστήματα στις διάφορες περιοχές. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η θρεπτική κατάσταση των ζώων σε όλα τα παραγωγικά στάδια της εκτροφής των αιγοπροβάτων και σε όλα τα εκτροφικά συστήματα, είναι αρκετά καλή. Όμως η αποτελεσματικότητα της εκτροφής δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρατηρείται σπατάλη τροφών αλλά και έλλειψη ανόργανων αλάτων και βιταμινών σε ορισμένα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, λόγω έλλειψης επαρκών γνώσεων στη διαχείριση του γενετικού υλικού και στην ανοργάνωτη διακίνηση των ζωοτροφών και των συμπληρωμάτων των. Είναι σαφές ότι στην Ήπειρο, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, η εκτροφή των μηρυκαστικών και κυρίως των αιγοπροβάτων συνδέονται περισσότερο μ
ε τη φυτική παραγωγή και η εκτροφή των ζώων αποτελεί συμπληρωματικό κατά κανόνα κλάδο της φυτικής παραγωγής, ή αντίστροφα, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης.

Η βελτίωση των βοσκοτόπων περιλαμβάνει μόνο τεχνικά έργα (όπως δρόμοι προσπέλασης, ομβροδεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς νερού, υδρομαστεύσεις, ποτίστρες, στέγαστρα ζώων, ράμπες φόρτωσης ζώων, λουτρά αποπαρασίτωσης ζώων κλπ. Άλλα έργα υποδομής όπως σπορά κτηνοτροφικών φυτών, εκχερσώσεις, λιπάνσεις κλπ., τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση και την αύξηση της βοσκήσιμης ύλης, δεν χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.  Παρά ταύτα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αξιοποίησης των βοσκοτόπων με την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων και των ζώων στους βοσκότοπους.

 

ΠΗΓΕΣ

Καλλιεργητικό πλάνο Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

livepedia - Πρόβατο

Πρόβατα ASSAF

Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου

PETMania

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

wikipedia - Κατσίκα

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (25/02/2015)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (25/02/2015)