Ενημέρωση
Πολιτών

Το τμήμα αυτό έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και αναφέρεται στον πολίτη - καταναλωτή που θέλει να γνωρίσει το αγροτικό προϊόν της Ηπείρου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα της Ηπείρου.

περισσότερα

Καλάθι
Αγροτικών Προϊόντων

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται και διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα παραγωγών, ομάδων παραγωγών, ομάδων κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών, εμπόρων κλπ της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αγορά Χονδρικής Αγορά Λιανικής

Ενημέρωση
Αγροτών

Το τμήμα αυτό έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και αναφέρεται σε αγρότες της Ηπείρου. Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν αγροτικά νέα της περιοχής.

περισσότερα

Είμαι αγρότης ή κτηνοτρόφος

και θέλω να συμμετέχω

στο Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων

της Περιφέρειας Ηπείρου

Τα προϊόντα μας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιάζονται και θα διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα παραγωγών, ομάδων παραγωγών, ομάδων κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών, εμπόρων κλπ της Περιφέρειας Ηπείρου

Ενημέρωση Πολιτών - Αγροτών

Πορτοκαλιά

Ποικιλίες, βασικές περιοχές καλλιέργειας, ασθένειες, παραδείγματα συνεταιρισμών / επιχειρήσεων της περιοχής.

περισσότερα

Γλυκά κουταλιού - Μαρμελάδες

Τα γλυκά κουταλιού δημιουργήθηκαν, από την ανάγκη των νοικοκυρών να συντηρήσουν τα περίσσια φρούτα ...

περισσότερα