ΑΓΡΟΤΙΚΑ (ΦΥΤΙΚΑ)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
06/02/2015

Καλλιέργεια των ακτινίδιων

image1_F11802.pngΗ ακτινιδιάαναπτύσσεται ικανοποιητικά σε εδάφη πηλοαμμώδη ή πηλώδη με καλή υδατοχωρητικότητα και στράγγιση ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόπλυσης των αλάτων, στη συγκέντρωση των οποίων είναι ευαίσθητη –ιδιαίτερα σε Νάτριο - και να μην προσβάλλεται από φυτόφθορα. Προτιμά εδάφη ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα (pH 6-7).
Έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγόνο γεγονός που δικαιολογεί την επιφανειακή ανάπτυξη του ριζικού της συστήματος. Εξ' αιτίας αυτού κι ακόμη επειδή παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη του φυλλώματος χρειάζεται συχνά ποτίσματα.
Εκτιμάται ότι από τις αρχές Μάιου ως το τέλος Σεπτεμβρίου η Ακτινιδιά χρειάζεται περίπου 1000m³ νερού με την εξής κατανομή: Μάιος 100, Ιούνιος 200, Ιούλιος 250, Αύγουστος 250, Σεπτέμβριος 200. Η συχνότητα των αρδεύσεων από τα μέσα Ιουνίου ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να είναι μεγαλύτερη από των υπόλοιπων μηνών. Η Ακτινιδιά είναι ευαίσθητη και στη χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι διαπιστωμένο ότι άνω του 65% του συνόλου σχεδόν των θρεπτικών στοιχείων, συσσωρεύονται στις κληματίδες, στα φύλλα και στους καρπούς το χρονικό διάστημα των 10 πρώτων εβδομάδων από την έκπτυξη των οφθαλμών. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργείται ένα καλό επίπεδο γονιμότητας μέσω της λίπανσης από νωρίς (από τα αρχικά σταδία ανάπτυξης των πρεμνών) που να καλύπτει αυτή την περίοδο. Κατά τη λίπανση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βέβαια οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, το ύψος της αναμενόμενης παραγωγής (1.5-3 t/στρ), η ηλικία κλπ.

Ως προς το νερό, να μην έχει υψηλή αλατότητα και να μην περιέχει χλώριο.

Η βασική λίπανση μπορεί να γίνει από το Φθινόπωρο (όταν γίνεται μόνο Φωσφοροκαλιούχος λίπανση) έως ένα περίπου μήνα πριν την εκπτύξει των φύλλων. Άζωτο εφαρμόζεται και μετά τηνimage2_F11835.jpeg άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου. Η ποσότητα του Αζώτου που πέφτει σ` αυτές αφορά το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας. Η τροφοπενία Σιδήρου είναι η πιο συνηθισμένη στην Ακτινιδιά και παρατηρείται σε εδάφη με αλκαλικό Ph (>7.4). Συχνές είναι και οι ελλείψεις Καλίου, χωρίς να διαφεύγει της προσοχής η αναγκαιότητα του Μαγνησίου. Η Ακτινιδιά είναι πολύ ευαίσθητη στο Βόριο - τοξικότητα - ακόμη και σε ελαφρά υψηλότερες συγκεντρώσεις από την άριστη. Η Ακτινιδιά είναι από τα φυτά που αγαπούν το ΧΛΩΡΙΟ, (απορροφά περισσότερο από τον Φωσφόρο), και μπορεί να δεχθεί χλωριούχα λιπάσματα.
Έχει γενικά ανάγκη από υψηλές συγκεντρώσεις ΧΛΩΡΙΟΥ στους ιστούς για να αναπτυχθεί Καλοκαιρινό κλάδεμα (Ιούνιο), είναι ευεργετικό για την αύξηση του μεγέθους των καρπών, και την καλύτερη αξιοποίηση των θρεπτικών.

Ακτινίδιο

Ανάγκες σε μονάδες ανά στρέμμα N: 15-20, P: 5-10, K: 20-25, Mg: 2-3

Τις περισσότερες φορές δεν γίνεται βασική λίπανση λόγω αυξημένης ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος του θερμοκηπίου. Η υδρολίπανση προσαρμόζεται ανάλογα εάν έχει προηγηθεί βασική λίπανση.
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ METOSOLUB Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το Άζωτο της επιφανειακής λίπανσης με το ENTECSOLUB ως εξής. Αρχίζοντας όσον το δυνατόν ενωρίτερα τις υδρολιπάνσεις και με μια δοσολογία 4-5 kg/στρ. την εβδομάδα χορηγούμε 25-30 kgENTECSOLUB (21-0-0).
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Σε περιπτώσεις ελλείψεως ΣΙΔΗΡΟΥ το BASAFER, για εφαρμογή από το έδαφος, έχει υψηλή απόδοση σε Ασβεστούχα και Αλκαλικά εδάφη μέχρι και σε ph 10.

image3_F11851.jpeg

Φυτοπροστασία

Ασθένειες Κορμού: Σήψη λαιμού από φυτοφθορα, Σηψιρριζία από αρμιλλαρια, Βακτηριακα καρκινώματα από αγροβακτηριο
Ασθένειες Καρπού και Βλαστού: Βοτρυτης, Σληρωτινια
Ζωικοί Εχθροί Ρίζας: Νηματώδεις
Ζωικοί Εχθροί Βλαστών-Φύλλων-Καρπών: Βαμβακαδα, Σκώροι, Θριπας, Τετρανυχοι

Ως προςτην καλλιέργεια, αφούδιαλέξεις τρόπο διαμόρφωσης, δηλαδή κρεβατίνα, ταφ η παλμετα, να έχειςσοβαρά υποψινσουότι:

Θέλει τακτικό πότισμα, κάθε δυο με τρεις μέρες, ανάλογα την θερμοκρασία που επικρατεί.
Ποτίζουμε με σταλακτες η μπεκ μικρά τύπου σπρέι χωρίς να βρέχεται ο κορμός.
Τα χόρτα πουφυτρώνουν, κατά προτίμηση, τα κόβουμε μεχορτοκόπτη και προσπαθούμε να μην τα ραντίζουμε με ζιζανιοκτόνα γιατί από λάθος χειρισμό μπορεί να κάνουμε ζημία στο φυτό.
Τοέδαφος δεντο καλλιεργούμε ξανά ή κάνουμε πολύ επιφανειακή φρέζα γιατί κόβουμε τις επιφανειακές ρίζεςτωνφυτών και δημιουργούμε πρόβλημα λειψυδρίας στο φυτό, που μπορεί να φτάσειμέχρι ακόμη και να ξεραθεί.
Κάνουμε προληπτικά 4 ριζοποτίσματα με χαλκούχα σκευάσματα ένα για κάθε μηνά από ΜάιομέχριΑύγουστο
Κάνουμεεγκαίρως χειμερινό πολτό Κλαδεύουμε αμέσωςμόλις πέσουν τα φύλλα τονχειμώνα και ποτέ!!! μετάτις 15 με 20 Φεβρουαρίου, γιατί αν δακρύσουνοι βλαστοίτοδέντροδεν καρπίζει και μένει ατροφικόγια αυτή την χρΟνιά.
Λιπάσματα βασικά π.χ. 11-15-15 αρχές Φεβρουαρίου και νιτρικά αρχές Μαΐου, αρχές Ιουνίου και λίγα αρχές Αυγούστου.

image4_F11868.jpeg

image5_F11884.jpegΩρίμανση. Για τον καθορισμό του κατάλληλου βαθμού ωριμότητας των καρπών κατά την συγκομιδή, χρησιμοποιούνται ως κριτήρια, η περιεκτικότητα του χυμού σε διαλυτά στερεά, η συνεκτικότητα της σάρκας. Η συγκομιδή γίνεται με ελαφρό τράβηγμα του καρπού μέχρι να αποκοπεί από τον ποδίσκο του. Η περίοδος συγκομιδής των ακτινιδίων ξεκινάει περί τα τέλη Οκτωβρίου με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2oBrix). Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2oBrix). Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5ο Brix

image6_F11907.jpeg

Κλάδεμα ακτινιδιάς

Συγκομιδή ακτινιδίων

Στην Περιφέρεια Ηπείρου δραστηριοποιούνται οι παρακάτω οργανώσεις παραγωγών στον
κλάδο των ακτινιδίων:

1. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άρτας – Φιλιππιάδας (ΕΑΣΑΦ)
2. Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Άρτας (ΟΑΣΝΑ)
3. Α.Σ.Ε.Α
4. Α.Σ. ΑΚΤΙΝ. ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΕΑΣ Θεσπρωτίας

Στην Π.Ε. Άρτας η καλλιέργεια ακτινιδίων εντοπίζεται στο Δήμο Αρταίων (Δ.Δ. Αρταίων, Δ.Δ. Αμβρακικού, Δ.Δ. Βλαχερνών, Δ.Δ. Φιλοθέης) και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (Δ.Δ. Αράχθου, Δ.Δ. Κομποτίου, Κ.Κομμένου).

Στην Π.Ε. Πρέβεζας η καλλιέργεια εσπεριδοειδών εντοπίζεται στο Δήμο Πρέβεζας (Δ.Δ. Λούρου) και στο Δήμο Ζηρού (Δ.Δ. Θεσπρωτικού, Δ.Δ. Φιλιππιάδας).

 

ΠΗΓΕΣ

Η καλλιέργεια του Ακτινιδίου με λίγα λόγια

Ακτινίδιο, Καλλιέργεια του ακτινιδίου στην Ελλάδα, εφόδια, τεχνική υποστήριξη, εμπειρίες, βιολογική διαχείριση του ακτινιδίου, (Actinidia deliciosa)

Η καλλιέργεια και η αξία του ακτινιδίου - Άρθρο της Αναστασίας Γραμματέα

gaiapedia - Καλλιέργεια ακτινιδιάς

Περιφέρεια Ηπείρου

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή