ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΧΟΙΡΙΝΟ

Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει παράδοση στην εκτροφή χοίρων από τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Σήμερα η Ήπειρος και συγκεκριμένα η περιοχή της Φιλιππιάδος χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κυριότερα χοιροτροφικά κέντρα της χώρας. Συνολικά υπάρχουν περί τις 85 συστηματικές χοιροτροφικές μονάδες όπου εκτρέφουν περίπου 18.000 χοιρομητέρες και παράγουν περίπου 370.000 χοίρους σφαγής συνολικής αξίας περίπου 56.000.000€. Οι παραπάνω χοίροι σφαγής στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σφάζονται σε σφαγειοτεχν..... (20/04/2015)

περισσότερα »

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Η Όρνιθα, ή κοινώς κότα, (αρσενικός: πετεινός ή κόκκορας, ουδέτερο το κοτόπουλο) (επιστ.Gallus gallus domesticus - Όρνιθα η όρνιθα η οικιακή) είναι ένα εξημερωμένο πτηνό.Ο άνθρωπος εκτρέφει τις κότες κυρίως ως πηγή τροφίμων, για το κρέας τους και τα αυγά τους.Η κότα πιστεύεται ότι εξημερώθηκε στην Ινδία, ενώ πρόσφατα ανακαλύφτηκαν στοιχεία ότι η εξημέρωσή της είχε ήδη ξεκινήσει στο Βιετνάμ πριν από 10.000 χρόνια.Οι κότες ορνιθοτροφείου μπορούν να παραγάγουν τουλάχιστον 300 αυγά ετησίως.Η πτ..... (07/04/2015)

περισσότερα »

ΑΡΝΙ

Στην Περιφέρεια Ηπείρου λόγω της ποικιλομορφίας του εδάφους και της συχνής εναλλαγή του ορεινού όγκου με τις μικρές πεδιάδες, ένας από τους βασικότερους κλάδους παραγωγής του πρωτογενή τομέα αποτελεί η αιγοπροβατοτροφία, η οποία είναι και η κυριότερη πηγή εσόδων για τους κατοίκους της υπαίθρου. Η δυσαναλογία του ορεινού όγκου με τις εναλλασσόμενες πεδινές περιοχές και η ποικιλομορφία της χλωρίδας της Ηπείρου, καθώς και οι ντόπιες φυλές των αιγοπροβάτων, προσφέρει την ιδιαιτερότητα να παράγ..... (06/04/2015)

περισσότερα »

Σαλιγκάρια

Το σαλιγκάρι είναι γαστερόποδο πνευμονοφόρο μαλάκιο που το σώμα του προφυλάσσεται από ένα περιελιγμένο όστρακο. Χαρακτηριστικότερο είδος είναι ο Κοχλίας ο πωματίας (Helix pomatia) κοινώς σαλιγκάρι, σάλιαγκας, χοχλιός, καράολος στην κυπριακή διάλεκτο. Έχει μακρόστενο σώμα, που προεξέχει εν μέρει από το κέλυφος, και κεφάλι το οποίο φέρει δύο ζευγάρια κεραιών που συστέλλονται. Τρέφεται με φυτικές ύλες (χορτάρι, βλαστάρια) τις οποίες αποσπά από το υπόστρωμα χρησιμοποιώντας την γλώσσα του (που φ..... (23/04/2015)

περισσότερα »